Azot içeriğini hemen hemen yarısı nitrat azotu formunda olup bitkiler tarafından hemen alınabilirken, diğer yarısı amonyum azotu formundadır ve daha uzun sürede azot alımına yol açar.

    Fosfor P-Extend teknolojisi sayesinde içerdiği fosforun bir kısmı hemen alınabilirken diğer kısmı ilerleyen dönemler için alınabilir halde kalacaktır. Toprakta tuz olmaz. Fosfor, extra enerji girdisi (kök gelişimi, çimlenme vb.) gerektiren fizyolojik süreclerde yer alır.

    Artı yüklü Potasyum, eksi yüklü Nitrat azotu ile birlikte tamamen alınabilir formdadır. Bitkinin stres yaşama şansı daha azdır. Ürün kalitesini belirleyen süreçlerde aktif rol oynar.

   %100 suda çözünür formda kükürt içerir. Çoğu enzimin ve proteinin önemli bir elementidir ve diğer besin maddelerinin özümlenme süreçlerini de kontrol eder.

   Magnezyum klorofil oluşumda önemli olup, doğrudan bitkinin optimal gelişimde yer alır.

₺4,64
1